Stephan van de Moosdijk

PROFVerkoop / terugkoop / BOG
Stephan van de Moosdijk
Vanaf 2002 ben ik werkzaam in de corporatiesector hierin is mijn specialiteit in de loop der jaren gegroeid naar alles wat met verkoop te maken heeft. Mijn ervaringen zijn hierin zeer breed van verkoop van bestaand regulier bezit, complexgewijs uitponden, KoopGarant (Verzekerd kopen, Slimmer kopen e.a.), terugkoop, afkoop, herzieningsprocedures en verkoop en advisering van bijzonder vastgoed. Daarnaast ook de ervaringen in het optimaliseren van de verkoopportefeuille, beoordelen en begeleiden van WOZ- en Marktwaarderingen.


Binnen de BOG/MOG/ZOG is er de laatste jaren veel ervaring opgedaan in het in kaart brengen, overzicht creëren en optimaliseren van de portefeuille.


Naast de ervaringen binnen de corporatiesector heb ik sinds 8 jaar een eigen makelaarskantoor waar ik me onder de naam VDMakelaar bezighoud in de commerciële kant van de makelaardij. Verkoop, aankoop, advisering en begeleiding bij het oplossen van vastgoedvraagstukken.


Vanaf 2016 ondersteun en professionaliseer ik op interim-basis de afdelingen Verkoop- BOG/MOG/ZOG voor corporaties. Onder andere door verkoopafdelingen te ondersteunen en waar nodig te professionaliseren, inzicht te verschaffen in de BOG/MOG/ZOG-portefeuille en uitwerken van visies ten behoeve van toekomstige invullingen van de portefeuilles.

Tevens zijn Peter Ruben en ik als zelfstandige een samenwerking aangegaan met CORPOprofs.


Peter Ruben

Peter Ruben

PROFBOG/MOG/ZOG

Vanaf 2001 heb ik mijzelf ontwikkeld en mijn kennis verbreed bij een drietal organisaties en ben inmiddels sinds 2013 als zelfstandige onder de naam Ruben Vastgoed uitgegroeid tot een allround commercieel vastgoed specialist. Ik focus mij met name op advies, ondersteuning en begeleiding bij het oplossen van vastgoedvraagstukken.


Zowel een rol als makelaar/adviseur aan de kant van aan-en verhuur danwel aan-en verkoop als die van commercieel beheerder maken deel uit van mijn dienstverlening. Ook heb ik de opleiding Asset Management voor Woningcorporaties aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) afgerond.


Vanaf 2015 ondersteun en professionaliseer ik op interim-basis de afdelingen BOG/MOG/ZOG voor corporaties. Onder andere door inzicht te verschaffen in de BOG/MOG/ZOG-portefeuille, de leegstand te minimaliseren en de lopende huurovereenkomsten te optimaliseren. Hierdoor kunnen er 'commerciële' mogelijkheden ontstaan om verdere uitvoering te geven aan veelal de verkoop en transformatie van het BOG-bezit. Daarnaast fungeer ik als klankbord bij acquisitie-, ontwikkel- en investeringsvraagstukken.


Tevens zijn Stephan van de Moosdijk en ik als zelfstandige een samenwerking aangegaan met CORPOprofs.


Bryan Nijstad

PROFBOG
Bryan Nijstad
In 2018 ben ik gestart met de opleiding Vastgoed en Makelaardij aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Na het afronden van mijn opleiding aan de Hanze Hogeschool in Groningen ben ik gestart als makelaar bij JIP in business. Hier ligt mijn focus en specialisatie op bedrijfsmatig vastgoed.

Ik houd mij bezig met de commerciële kant van de makelaardij. Denk hierbij aan de  verkoop, verhuur en aankoop van bedrijfsmatig vastgoed. Daarnaast ondersteun ik taxateurs met het opmaken van TMI-taxatierapporten, jaarrekeningtaxaties en herbouwwaarde rapporten.

Tom van der Gronden

Tom van der Gronden

PROFVerkoop / terugkoop / BOG

Vanaf 2014 ben ik werkzaam bij Corpoflow en heb ik mij gespecialiseerd in de verschillende processen van woningcorporaties. 


Als “klanttevredenheid coördinator” bij Corpoflow houd ik mij dagelijks bezig met het inrichten en optimaliseren van onder andere verkoopprocessen. Daarnaast heb ik de opleiding tot assistent en kandidaat makelaar afgerond en heb daarmee kennis in de makelaardij en op corporatiegebied.

Door de werkzaamheden bij verschillende woningcorporaties ligt mijn specialiteit bij verkoop-, aankoop- en terugkoop processen (met bijzondere verkoopregelingen). 


Ook op het gebied van verhuur processen en het inrichten van de BOG/MOG/ZOG portefeuille kan ik ondersteuning bieden.

Bas Kreulen

PROFBOG / MOG / ZOG
Bas Kreulen

Vanaf 2000 ben ik werkzaam in of voor de overheidssector, met name gemeentelijke organisatie. Ik ben opgeleid als makelaar/taxateur voor woningen en bedrijfsmatig onroerend goed waarbij mijn focus de laatste jaren met name op het bedrijfsmatige vastgoed is gericht.


Daarnaast heb ik in 2003 de opleiding Commercieel Vastgoedmanagement aan de Hanzehogeschool in Groningen afgerond.


Mijn werkzame carrière ben ik begonnen als (assistent) makelaar waarna ik geruime tijd als projectleider en taxateur aan verschillende projecten heb gewerkt waarna ik bij een gemeentelijke organisatie ben beland. Hier had ik verschillende functies als taxateur, projectleider (bouw) en sloop) vastgoed en transactie begeleider vastgoed. 

In 2020 ben ik gestart als CORPOprof en werk ik als taxateur bedrijfsmatig vastgoed en wonen, makelaar bedrijfsmatig vastgoed en vastgoedadviseur (interim). 


Mijn aanpak is transparant en marktconform. Eén van mijn huidige klussen is als vastgoedadviseur projectmatige gronduitgifte/ verkoop bij een gemeentelijke organisatie. 


De verscheidenheid aan functies en opdrachten waar ik bij betrokken ben geweest geeft mij een brede kijk op (maatschappelijk) vastgoed en het reilen en zeilen in de (lokale) overheidswereld. 


Deze ervaring past uitstekend bij de aankoop van gronden en opstallen, maar ook bij de projectmatige gronduitgiften/ verkoop van publiek vastgoed.